Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Korytko ściekowe przejazdowe

18,00  + Vat

Posiada funkcję drenażu liniowego, niezbędnego przy prawidłowym funkcjonowaniu dróg i ulic. Niewielkie wcięcie w korytku umożliwia również stosowanie go w miejscach, przez które prowadzony jest ruch kołowy.

 
 

Koryto krakowskie

105,90  + Vat

Elementy zwane potocznie korytkami krakowskimi. Służą do umocnienia i utwardzenia rowów melioracyjnych, dodatkowo uniemożliwiając ich zarastanie czy zamulanie. Produkt zbrojony, pozwalający na dość szybki montaż.

 

Ogrodzenie ochronne dla płazów

85,60  + Vat

Tworzy ogrodzenia wzdłuż dróg, zabezpieczające jezdnię przed wtargnięciem płazów i innych drobnych zwierząt, oraz stanowi ochronę ich naturalnych szlaków migracji.

Ściek drogowy korytkowy

1,38  / m² + Vat

Stosowany przy liniowym odprowadzaniu wody z obszaru jezdni. Jego kształt pozwala z łatwością prowadzić odsączoną wodę do cieków lub studzienek

 

Ściek drogowy trójkątny

29,20  + Vat

Ważny w systemie odprowadzania wód opadowych przy ciągach komunikacyjnych. Wcięcie, które znajduje się przy górnej krawędzi, pozwala odprowadzać wodę z powierzchni drogi, co poprawia bezpieczeństwo jej użytkowania.

 

Ściek skarpowy zbrojony

39,60  + Vat

Rodzaj korytka, które ma swoje zastosowanie przy skarpach i wzniesieniach. Pionowo łączone ze sobą elementy, zamontowane na skarpie, tworzą ciąg służący do odprowadzania wody z ulic do położonych niżej zbiorników.